Esinemisvõimalused Lions Festivalide sisuprogrammis

Lions Festivalide seminariprogrammid pannakse kokku konkursi teel. Sooviavaldused esitatakse kaheksa kuud enne kavandatavat konverentsi.
Kui sul on huvipakkuv teema või sõnum , mis võiks sobida Lions Festivalide lavale, siis võta meiega ühendust.